29. Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa

Helsingin kaupungin opetussuunnitelma ei velvoita peruskouluja tarjoamaan valinnaisaineita valtakunnallista minimimäärää enempää. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa valinnaisuutta taas on viime aikoina vähennetty. Koulut onkin velvoitettava tarjoamaan nykyistä enemmän valinnaisaineita. Valinnaisuus lisää opiskelumotivaatiota, koska …

27. Korvataan kouluissa paperi digillä

Digitaidot ovat työelämässä erittäin tarpeellisia, eikä nyky-yhteiskunnassa pärjää ilman niitä. Kouluissakin näitä taitoja pitäisi harjoitella mahdollisimman paljon. Kynä ja paperi pitäisikin korvata mahdollsimman pitkälle digillä. Ylioppilaskirjoitukset ovat jo nyt sähköiset, …

25. Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on tutkitusti yksi tehokkaimmista tavoista vähentää syrjäytymistä. Varhaiskasvatukseen osallistumisen on todettu korreloivan hyvin vahvasti tulevan koulutus- ja tulotason kanssa. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen myös parantaisi huoltajien kannustimia tehdä työtä. …

24. Ei rakenneta kaupunkibulevardeja

Helsingin kaupunki suunnittelee muuttavansa keskeisiä sisääntuloväyliä kaupunkibulevardeiksi. Tämä tarkoittaa, että eritasoliittymät purettaisiin ja muutettaisiin valo-ohjatuiksi risteyksiksi. Ajonopeudet laskettaisiin 40 tai 50 kilometriin tunnissa, ja keskellä kulkisi raitiovaunu. Bulevardit ruuhkauttaisivat liikenteen …

23. Ei rakenneta Kruunusiltoja

Kruunusillat on Helsingin kaupungin hanke, johon kuuluu kolme siltaa. Siltoja pitkin pääsisi Kruunuvuorenrannasta Merihakaan raitiovaunulla, pyöräillen tai kävellen. Silloista yksi olisi 1200 metriä pitkä ja siten Suomen pisin silta. Niistä …